Pravna politika

PRAVI KORIŠĆENJA OVOG SAJTA

 

Ovom internetskom lokacijom (ovom „stranicom“) upravlja Newya Industry & Trade co., Ltd. Vaše korištenje i pristup ovoj stranici uvjetovani su vašim prihvatanjem ovih Uslova korištenja, uključujući našu Politiku privatnosti.Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da s vremena na vrijeme izmijenimo ili ažuriramo ove Uslove korištenja sa trenutnim stupnjem na snagu.Vaša je odgovornost da periodično pregledate ove Uslove korišćenja radi ažuriranja.

 

NAKON ČITANJA OVE STRANICE, AKO SE IZ BILO KOGA RAZLOGA NE SLAŽETE SA ILI NE MOŽETE PRIŠTOVATI OVIH USLOVA KORIŠĆENJA ILI NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI, MOLIM VAS ODMAH IZAĐITE OVOM SAJTOM.U suprotnom, PRISTUPANJEM I KORIŠTENJEM OVOM SAJTU, PRISTAJETE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA I NAŠOM POLITIKOM PRIVATNOSTI.

 

Prava na sadržaj i intelektualnu svojinu

Autorska prava na sve materijale, sadržaj i izgled ove stranice (uključujući tekst, korisnička i vizuelna sučelja, slike, izgled i osjećaj, dizajn, zvuk, itd. i bilo koji osnovni softver i kompjuterske kodove) su vlasništvo Newya Industry & Trade co., Ltd., njegove roditelje, filijale, podružnice ili treće strane davaoce licence.Ne smijete kopirati, reproducirati, objavljivati ​​na bilo kojoj drugoj web stranici, ponovno objavljivati, postavljati, kodirati, modificirati, prevoditi, javno izvoditi ili prikazivati, komercijalno iskorišćavati, distribuirati ili prenositi bilo koji dio ove Stranice ili na bilo koji način napraviti bilo koje izvedene radove sa ove Stranice. bez izričitog prethodnog pismenog pristanka Newya Industry & Trade co., Ltd.

Bilo koji naziv, logotip, zaštitni znak, uslužni znak, patent, dizajn, autorsko pravo ili druga intelektualna svojina koji se pojavljuju na ovoj stranici su u vlasništvu ili licencirani od strane Newya Industry & Trade co., Ltd. ili njenih roditelja, filijala ili podružnica i ne smiju biti koju koristite bez prethodnog pismenog pristanka Newya Industry & Trade co., Ltd. ili odgovarajućeg vlasnika.Vaše korištenje ove stranice ne daje vam nikakva prava, naslov, interes ili licencu za bilo koje takvo intelektualno vlasništvo koje se pojavljuje na web stranici.

Svako neovlašteno korištenje sadržaja ove stranice može vas podvrgnuti građanskim ili krivičnim kaznama.

 

Korištenje ove stranice

Newya Industry & Trade co., Ltd. održava ovu stranicu za vašu ličnu zabavu, informacije i obrazovanje.Budite slobodni da pretražujete Stranicu i možete preuzimati materijal prikazan na Stranici za nekomercijalnu, zakonitu, ličnu upotrebu samo pod uslovom da se zadrže sva napomena o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima sadržanim u materijalima i da se takve informacije ne menjaju, kopiraju ili objavljuju na bilo koji umreženi računar ili emitovanje u bilo kom mediju.Svako drugo kopiranje (bilo u elektronskom, štampanom ili drugom formatu) je zabranjeno i može kršiti zakone o intelektualnoj svojini i druge zakone širom svijeta.Zabranjena je svaka komercijalna upotreba cijelog ili dijela ove stranice osim uz izričit prethodni pismeni pristanak Newya Industry & Trade co., Ltd.Sva prava koja ovdje nisu izričito rezervirana su za Newya Industry & Trade co., Ltd.

Ne smijete koristiti nikakve računalne programske alate uključujući, ali ne ograničavajući se na, web paukove, botove, indeksere, robote, crawlere, harvestere ili bilo koji drugi automatski uređaj, program, algoritam ili metodologiju, ili bilo koji sličan ili ekvivalentan ručni proces („Alati ”) pristupiti, nabaviti, kopirati ili nadgledati bilo koji dio Stranice ili bilo kojeg sadržaja, ili na bilo koji način reproducirati ili zaobići navigacijsku strukturu ili prezentaciju Stranice ili bilo kojeg sadržaja, kako bi dobili ili pokušali dobiti materijale, dokumente ili informacije putem na bilo koji način koji nije namjerno dostupan putem stranice.Alati koji koriste Stranicu smatrat će se agentima pojedinca(a) koji ih kontrolišu ili autori.

 

Nema garancija

Newya Industry & Trade co., Ltd. NE OBEĆAVA DA ĆE OVA SAJT ILI BILO KOJI SADRŽAJ, USLUGA ILI FUNKCIJA SAJTA BITI BEZ GREŠAKA ILI NEPREKINUTI, ILI DA ĆE BILO KOJI NEDOSTACI BITI ISPRAVLJENI, ILI BILO KOJI VAŠE SPECIFIČNI REZULTATI.LOKACIJA I NJEGOVI SADRŽAJ DAJU SE „KAKVI JESU“ I „KAKO DOSTUPNO“ BEZ ZASTUPANJA ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENI NA IMPLICITNE GARANCIJE, IMPLICITNE GARANCIJE ES, NEKRŠENJE PRAVA ILI PRECIZNOST.

Newya Industry & Trade co., Ltd. također ne preuzima nikakvu odgovornost i neće biti odgovoran za bilo kakvu takvu štetu uzrokovanu virusima ili drugim oblicima kontaminacije ili destruktivnih karakteristika koje mogu utjecati na vašu kompjutersku opremu, softver, podatke ili drugu imovinu zbog vaš pristup, korištenje ili pregledavanje Stranice ili preuzimanje bilo kojeg materijala, teksta, slika, video ili audio zapisa sa Stranice ili bilo koje povezane stranice.

 

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju Newya Industry & Trade co., Ltd., njegovi roditelji, filijale, podružnice i pružaoci usluga, ili službenici, direktori, zaposleni, dioničari ili agenti svakog od njih, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu bilo koje vrste, uključujući bez ograničenja bilo kakvu direktnu, specijalnu, slučajnu, neizravnu, primjernu, kaznenu ili posljedičnu štetu, uključujući izgubljenu dobit, bez obzira na to jesu li obavješteni o mogućnosti takve štete, te o teoriji odgovornosti bilo koje, proizašle iz ili u vezi s korištenjem ili performanse, ili vaše pregledavanje, ili vaše veze ka drugim stranicama sa ove stranice.Svojim korištenjem Stranice potvrđujete da je vaše korištenje Stranice na vlastiti rizik.Određeni zakoni ne dozvoljavaju ograničenja implicitnih garancija ili isključenje ili ograničenje određenih šteta;ako se ovi zakoni odnose na vas, neka ili sva gore navedena odricanja se možda neće primjenjivati, a možda ćete imati i dodatna prava.

 

Obeštećenje

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i držati Newya Industry & Trade co., Ltd. bezopasnim od i protiv svih potraživanja, štete, troškova i izdataka, uključujući razumne advokatske honorare, koji proizlaze iz ili su povezani s vašim korištenjem stranice.

 

On-line prodavnice;Promocije

Dodatni uslovi i odredbe mogu se primjenjivati ​​na kupovinu robe ili usluga i na određene dijelove ili karakteristike stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na takmičenja, nagradne igre, pozivnice ili druge slične karakteristike (svaka „Aplikacija“), a svi dodatni uslovi i uslovi postaju dio ovih Uslova korištenja ovom referencom.Saglasni ste da ćete se pridržavati takvih uslova i odredbi aplikacije.Ako postoji sukob između ovih Uslova korišćenja i uslova aplikacije, uslovi aplikacije će imati kontrolu u odnosu na aplikaciju.

 

Komunikacija sa ovom Stranicom

Zabranjeno vam je objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog nezakonitog, prijetećeg, klevetničkog, klevetničkog, opscenog, skandaloznog, huškačkog, pornografskog ili vulgarnog materijala ili bilo kojeg materijala koji bi mogao predstavljati ili potaknuti ponašanje koje bi se smatralo krivičnim djelom, dovelo do građanske odgovornosti, ili na drugi način krši zakon.Newya Industry & Trade co., Ltd. će u potpunosti surađivati, uključujući, ali ne ograničavajući se na, održavanje i otkrivanje svih prijenosa ili komunikacija koje ste imali sa Stranicom, otkrivanje vašeg identiteta ili pomaganje da se identificirate, sa bilo kojim primjenjivim zakonom ili uredbom, organi za provođenje zakona, sudski nalog ili državni organ.

Svaka komunikacija ili materijal koji pošaljete na Stranicu putem e-pošte ili na neki drugi način, uključujući sve podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, je i smatrat će se nepovjerljivim i nevlasničkim.Newya Industry & Trade co., Ltd. ne može spriječiti "prikupljanje" informacija sa ove stranice, a može vas kontaktirati YNewya Industry & Trade co., Ltd. ili nepovezane treće strane, putem e-pošte ili na drugi način, unutar ili izvan ove stranice.Sve što pošaljete može uređivati ​​ili u ime Newya Industry & Trade co., Ltd., može ili ne mora biti postavljeno na ovu stranicu prema isključivom nahođenju Newya Industry & Trade co., Ltd. i može ga koristiti Newya Industry & Trade co., Ltd. ili njene podružnice za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, reprodukciju, otkrivanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje i objavljivanje.Nadalje, Newya Industry & Trade co., Ltd. može slobodno koristiti sve ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u bilo kojoj komunikaciji koju pošaljete na Stranicu u bilo koju svrhu uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda koristeći takve informacije.Ako prenesete bilo kakve ideje, koncepte, materijale ili drugu komunikaciju na ovu stranicu, prihvatate da se ona neće tretirati kao povjerljiva i da će je Newya Industry & Trade co., Ltd. moći koristiti bez naknade na bilo koji način, uključujući bez ograničenja reprodukcija, prijenos, objavljivanje, marketing, razvoj proizvoda, itd.

Iako Newya Industry & Trade co., Ltd. može s vremena na vrijeme pratiti ili pregledavati diskusiju, razgovore, objave, prijenose, oglasne ploče i slično na web stranici, Newya Industry & Trade co., Ltd. nije u obavezi da učinite to i ne preuzima nikakvu odgovornost ili odgovornost koja proizlazi iz sadržaja bilo koje takve lokacije niti za bilo kakvu grešku, klevetu, klevetu, klevetu, propust, laž, opscenost, pornografiju, vulgarnost, opasnost ili netačnost sadržanu u bilo kojoj informaciji na takvim lokacijama na Site.Newya Industry & Trade co., Ltd. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve radnje ili komunikacije od strane vas ili bilo koje nepovezane treće strane unutar ili izvan ove stranice.

 

Obavijest i postupak za podnošenje tužbi u KINI zbog kršenja autorskih prava

Ako smatrate da je vaš rad kopiran na način koji predstavlja kršenje autorskih prava, dostavite Obavještenje sa sljedećim informacijama Agentu za autorska prava web stranice:

Elektronski ili fizički potpis osobe ovlaštene da djeluje u ime vlasnika autorskog prava;

Opis djela zaštićenog autorskim pravima za koje tvrdite da su prekršena;

Opis mjesta na kojem se nalazi materijal za koji tvrdite da krši prava;

Vaša adresa, broj telefona i e-mail adresa;

Vaša izjava da u dobroj vjeri vjerujete da sporno korištenje nije ovlašteno od strane vlasnika autorskih prava, njegovog agenta ili zakona;

Vaša izjava, data pod kaznenom odgovornošću za krivokletstvo, da su gore navedene informacije u Vašoj Obavijesti tačne i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni da djelujete u ime vlasnika autorskih prava.

Newya Industry & Trade co., Ltd. Autorsko pravo Agent za obavještenje je:

Newya Industry & Trade co., Ltd. Agent za autorska prava

Newya Industry & Trade co., Ltd.

Newya Industry & Trade co., Ltd.

 

Svjetsko sjedište

No.86, Anling 2nd Road, Huli District, Xiamen, Fujian, Kina

+86 592 6012317

E-mail: sales08@asiangelatin.com

 

Možemo obavijestiti naše korisnike putem opšte obavijesti na našoj web stranici, elektronske pošte na adresu e-pošte korisnika u našoj evidenciji ili pisanom komunikacijom poslanom prvoklasnom poštom na fizičku adresu korisnika u našoj evidenciji.Ako primite takvo obavještenje, možete dati odgovor na tužbu u pisanoj formi imenovanom agentu za autorska prava koja uključuje dolje navedene informacije.Da bi bila efektivna, odgovor na tužbu mora biti pismena komunikacija koja uključuje sljedeće:

1. Vaš fizički ili elektronski potpis;

2. Identifikacija materijala koji je uklonjen ili kojem je onemogućen pristup i lokacija na kojoj se materijal pojavio prije nego što je uklonjen ili mu je onemogućen pristup;

3. Vaša izjava pod odgovornošću za krivokletstvo, da u dobroj namjeri vjerujete da je materijal uklonjen ili onemogućen kao rezultat greške ili pogrešne identifikacije materijala koji treba ukloniti ili onemogućiti;

4. Vaše ime, fizička adresa i broj telefona, kao i izjava da pristajete na nadležnost Federalnog okružnog suda za sudski okrug u kojem se nalazi vaša fizička adresa, ili ako je vaša fizička adresa izvan Sjedinjenih Država, za bilo koje sudski okrug u kojem je Newya Industry & Trade co., Ltd.

mogu biti pronađeni i da ćete prihvatiti uslugu postupka od osobe koja je dostavila obavijest o materijalu koji navodno krši autorska prava ili agenta te osobe.

 

Raskid

Po svom nahođenju, Newya Industry & Trade co., Ltd. može modificirati ili prekinuti web stranicu, ili može izmijeniti ili ukinuti vaš račun ili pristup ovoj stranici, iz bilo kojeg razloga, sa ili bez obavještenja vama i bez odgovornosti prema vama ili bilo koje treće strane.

 

Korisničko ime i lozinka

Potvrđujete i slažete se da ste odgovorni za održavanje povjerljivosti vašeg korisničkog imena i lozinke.Vi ćete biti odgovorni za sve upotrebe vašeg članstva ili registracije, bez obzira da li ste ih ovlastili ili ne.Slažete se da ćete odmah obavijestiti Newya Industry & Trade co., Ltd. o svakoj neovlaštenoj upotrebi vašeg korisničkog imena ili lozinke ili bilo kakvom drugom kršenju sigurnosti.

 

Nepovezani proizvodi i web stranice

Opisi ili reference na proizvode, publikacije ili stranice koje nisu u vlasništvu Newya Industry & Trade co., Ltd. ili njegovih filijala ne impliciraju odobravanje tog proizvoda, publikacije ili stranice.Newya Industry & Trade co., Ltd. nije pregledao sav materijal povezan s web-mjesto i nije odgovoran za sadržaj takvog materijala.Vaše povezivanje na bilo koju drugu stranicu je na vlastitu odgovornost.

 

Politika povezivanja

Ova stranica može pružiti, kao pogodnost za vas, linkove ka stranicama koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju druge strane osim Newya Industry & Trade co., Ltd. Svaka vezana za web stranicu ima svoje odredbe i uvjete korištenja, kao što je opisano u pravnoj obavijesti te stranice /pravila korištenja.Ti uslovi i odredbe mogu se razlikovati od ovih Uslova korišćenja i pozivamo vas da pažljivo pročitate pravno obaveštenje/uslove korišćenja svake veb lokacije pre nego što koristite tu stranicu.Newya Industry & Trade co., Ltd. ne kontrolira i nije odgovorna za dostupnost, sadržaj ili sigurnost ovih vanjskih stranica, niti za vaše iskustvo u interakciji ili korištenju ovih vanjskih stranica.Newya Industry & Trade co., Ltd. ne podržava sadržaj, niti bilo koje proizvode ili usluge dostupne, na takvim stranicama.Ako postavljate linkove na takve stranice, to činite na vlastitu odgovornost.

 

Kinesko mjerodavno pravo;Void tamo gdje je zabranjeno

Ovaj sajt će biti regulisan, a vaše pregledavanje i korišćenje sajta će se smatrati prihvatanjem i saglasnošću sa zakonima Republike Kine, bez obzira na principe sukoba zakona.Bez obzira na gorenavedeno, ova stranica se može pregledavati na međunarodnom nivou i može sadržavati reference na proizvode ili usluge koje nisu dostupne u svim zemljama.Reference na određeni proizvod ili usluge ne impliciraju da su prikladni ili dostupni svim osobama punoljetnih za kupnju na svim lokacijama, ili da proizvođač kapsula Yasin namjerava učiniti takve proizvode ili usluge dostupnim u takvim zemljama.Svaka ponuda za bilo koji proizvod, funkciju, uslugu ili aplikaciju napravljena na ovoj stranici je nevažeća ako je zabranjena.Vaši podaci će biti prebačeni u Newya Industry & Trade co., Ltd., koji se nalazi u državi Wisconsin, Sjedinjene Američke Države, koja lokacija može biti izvan vaše zemlje, a dajući nam svoje podatke, pristajete na takav prijenos .Iako ćemo uložiti sve razumne napore da očuvamo povjerljivost svih prikupljenih ličnih podataka, nećemo biti odgovorni za otkrivanje ličnih podataka dobijenih zbog grešaka u prijenosu ili neovlaštenih radnji trećih strana.

 

Ovi Uslovi korišćenja su na snazi ​​od 1. januara 2014. godine

Politika privatnosti

Newya Industry & Trade co., Ltd.

© Autorsko pravo - 2010-2022: Sva prava pridržana.