Video

Prikaz proizvoda u kapsulama

HPMC kapsule

Prikaz ambalaže za proizvodnju kapsula

Uvod u Yaxun kapsule

Živo predstavljanje kapsula i pakovanja

Prikaz linije za proizvodnju kapsula